Contacte

El tractament de les dades personals dels usuaris és conforme a les disposicions de la Ll.O. 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com al Reglament 994/99 de Mesures de Seguretat.


Talleres Martret

C/ Mur, 140
Martorell – BARCELONA

Telèfon 93 775 18 95
Fax 93 775 12 00

Correu Electrònic: talleresmartret@talleresmartret.com